MONTAJ TALİMATI

1 - Kaplin malzemenin montajında kullanılacak borunun ağız kısmı keskin bir aletle yaklaşık 20º açı verilerek pahlanır.

  
2 - Borunun contaya daha rahat geçmesi için, pahlanan ağzı ve kaplinin contası ıslatılır.
  
3 - Boruya kapak ve ring sırayla takıldıktan sonra (ringin dar ağzı kapağa bakacak şekilde) kaplinin içerisine dayanana kadar geçirilir.
  
4 - Ring ve iç kapak birleştirilir ve dış kapak vidalı kısma sıkılarak montaj işlemi tamamlanır.